Let us call you

Name
Surname
Phone Number
E-Mail Adresses
Subject
Time of Call
Message
 

 
info@erstour.com

RegisterRemind My Password
Sign in

WEB SİTESİNİN KULLANIM ŞARTLARI


HotelAdvisor.net Web Sitesine ait, aşağıda yer alan bütün koşullar ve bildirimler (müştereken “Sözleşme”) kabul etmesi koşuluyla ""Kullanıcı”ya sunulmaktadır. Kullanıcının herhangi bir şekilde bu Web Sitesi’ne erişimde bulunması veya kullanması durumunda, işbu sözleşme ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı sözleşmede yer alan koşulların tamamını kabul etmiyorsa, bu Web Sitesi’ni kullanmama hakkına sahiptir.
Kullanıcı, gerek kendi HotelAdvisor.net Web Sitesi şifresi ile ve gerekse kendi şifresinin üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi suretiyle, Web Sitesinin kullanımından kaynaklanacak parasal zararlardan sorumlu olmayı üstlenmiştir. Ayrıca, Kullanıcı, bu Web Sitesine erişim için ve Web Sitesini kullanırken sağladığı tüm bilgilerin, gerçek, tam ve doğru olduğunu beyan eder ve bu bilgileri güncel durumda tutmayı kabul eder. Kullanıcı herhangi bir güvenlik riski veya yetkisiz kullanımdan haberdar olması halinde, durumu derhal HotelAdvisor.net’e bildireceğini, şahsi bilgilerinin HotelAdvisor.net tarafından kaydedilmesine onay verdiğini ve bir hesap için kayıt yaptırabilmek ve Web Sitesini kullanabilmek için en az 18 yaşında olduğunu taahhüt etmektedir. HotelAdvisor.net, 18 yaşın altındaki kişilerden bilerek bilgi toplamamaktadır. Bu Sözleşme’nin ihlal edilmesi hali de dahil olmak üzere takdir hakkı yalnızca HotelAdvisor.net’e ait olarak, herhangi bir kişinin bu Web Sitesi’ne ve sunulan hizmetlere erişimde bulunmasını herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle reddetme hakkını saklı tutmaktadır.


Kullanıcı bu Web Sitesi’nden veya Web Sitesi aracılığıyla elde edilen bilgileri, yazılımları, ürünleri veya hizmetleri tadil etmemeyi, kopyalamamayı, dağıtımını yapmamayı, iletmemeyi, teşhir etmemeyi, icra etmemeyi, çoğaltmamayı, yayımlamamayı, lisanslamamayı, bunlardan türevsel çalışmalar üretmemeyi, bunları devretmemeyi, satmamayı taahhüt ve kabul etmektedir. Kullanıcı ayrıca aşağıdaki edimlerde bulunmamayı taahhüt ve kabul etmektedir:
(i) Yazılı olarak HotelAdvisor.net’in önceden vereceği açık izin olmaksızın, herhangi bir amaçla robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçları kullanarak veya manuel işlemler aracılığıyla bu Web Sitesi’nde yer alan bir içeriğe veya bilgiye erişimde bulunulması, bunların izlenmesi veya kopyalanması;
(ii) Bu Web Sitesi’nde bulunan robot istisnası başlığında belirtilen sınırlamaların ihlal edilmesi veya bu Web Sitesi’ne yapılan erişimleri önlemek veya sınırlandırmak için kullanılan diğer önlemlerin baypas edilmesi veya işlevsiz hale getirilmesi;
(iii) Takdir hakkı HotelAdvisor.net’e ait olmak üzere, altyapıya makul olmayan veya orantısız şekilde yüksek bir yük bindiren veya bindirebilecek olan bir işlemde bulunulması;
(iv) HotelAdvisor.net tarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın, herhangi bir maksatla bu Web Sitesi’nin herhangi bir kısmına yönelik gizli link konulması;
(v) HotelAdvisor.net tarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın bu Web Sitesi’nin herhangi bir kısmının diğer bir web sitesine "frame edilmesi", "olduğu gibi kopyalanması" veya diğer şekillerde dahil edilmesi;
(vi) Bu Web Sitesi veya hizmetlerle bağlantılı olarak, HotelAdvisor.net tarafından kullanılan bir yazılım programının değiştirilmesi, tercüme edilmesi, uyarlanması, editlenmesi, geri derlenmesi, öğelerine ayrıştırılması veya geri mühendisliğe tabi tutulmasına yönelik girişimlerde bulunulması.
(vii) Kullanıcının Web Sitesi’nin kullanımından ve/veya teşhirinden doğan haklarını üçüncü kişilere devretmesi.

 

WEB SİTESİ ARACILIĞI İLE ÜRÜNLER VE HİZMETLER SATIN ALINMASI
HotelAdvisor.net Web Sitesi, Kullanıcıya, üçüncü kişilerin (gerçek ve tüzel kisiler) (bundan sonra "Tedarikçi" olarak da anılacaktır) turizm ve yolculukla ilgili ürün ve hizmetleri hakkındaki bilgilerine erişim sağlar ve bazı durumlarda, Kullanıcı rezervasyon yapabilir ve bu ürün ve hizmetleri ilgili Tedarikçilerden satın alabilir.
Kullanıcının, seçtiği bir Tedarikçinin ürünleri ya da hizmetleriyle ilgili yaptigi rezervasyonlar ya da satın alımlar, Tedarikçinin her durum için belirlediği özel şartlar ve koşullara tabidir. Benzer şekilde, Kullanıcıya hazırlanan uçak biletleri, uluslararası yolcular için sorumluluğun sınırlandırılması hakkında bilgiler ve bagajla ilgili sorumluluğun sınırlandırılması hakkında duyurular da dahil olmak üzere, önemli bilgiler içerir. Kullanıcı bu bilgi ve sınırlamaları önceden kabul etmiştir. Kullanıcı, hizmetleri satın almayı seçtiği Tedarikçinin, borçların ödenmesi, ücret tarifeleri, ürünlerin ya da hizmetlerle ilgili kısıtlamalar hakkındaki düzenleme ve kısıtlamalara da dahil olmak üzere, belirlediği, satış şartları ve koşullarını kabul etmeyi ve onlara uymayı taahhüt eder.
Teklifler, ürünler ya da hizmetler, fiyatlar, güzergahlar, mesafeler, özellikler ile Web Sitesi aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetler hakkındaki diğer tüm veriler ve ilgili bilgilerin hazırlanması ve güncellenmesi, yalnızca ürün ve hizmetlerin kendi Tedarikçisinin sorumluluğundadır.
Ürün ya da hizmetlerin Tedarikçileri, her biri kendi yükümlülüğünün kapsamı içinde, satın alınan tüm ürünler ve hizmetler için yürürlükteki düzenlemelerden doğan yükümlülükleri ile satışın şartları ve koşullarına uymakla Kullanıcı karşısında sorumludur. HotelAdvisor.net, doğrudan kendi sağlamadığı ürünler ya da hizmetler için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez.
Kullanıcı, HotelAdvisor.net Web Sitesi aracılığı ile bir ürün ya da hizmet satın aldığında, adını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini ve telefon numarasını belirtmelidir. HotelAdvisor.net, Kullanıcının siparişini işlemek ve siparişin durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, Kullanıcının telefon numarasını kendi mesajlaşma hizmetine dahil etme hakkına sahiptir.
Kullanıcı tarafından HotelAdvisor.net Web Sitesi aracılığı ile yapılmış bir ürün ve hizmet alımında kullanılan kredi kartı güvenliğinden Kullanıcı bizzat sorumlu olup, yasal zorunluluklar nedeni ile gerekmesi halinde kredi kartına ait belgeleri ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcının HotelAdvisor.net web sitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde tam olarak yapılması şarttır. İşlemin Kullanıcı tarafından yanlış veya hatalı yapılması nedeniyle rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal, iade ve on-line bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan HotelAdvisor.net sorumlu değildir.
Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz
Satın alınan ürünün herhangi bir şekilde iadesi, iptali veya değişikliğinin talep edilmesi halinde ürün satışı esnasında HotelAdvisor.net tarafından tahsil edilen hizmet bedelinin iadesi yapılmaz.
Ücret iadesi, Tedarikçinin koşul ve şartlarına uygun olarak hesaplanarak, yalnız kart sahibine, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır.


GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERIN KORUNMASI POLİTİKASI
Web sitesine kaydedilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı sorumludur.
HotelAdvisor.net, bilgileri sadece bu web sitesinde işlem yapılabilmesini sağlamak amacıyla tutmaktadır. Ancak, Kullanıcı için yararlı olacağını ya da Kullanıcının ilgisini çekeceğini düşündüğü üçüncü şirketlerin önerileri ve promosyonları hakkında danışmanlık ve bilgilendirme gibi yüksek kaliteli özelleştirilmiş hizmetler sunmak için gerekli kişisel verileri toplar ve kullanabilir.
Kullanıcı tarafından doğrudan sağlanan verileri ve çerezlerin kullanımı da dahil olmak üzere veri trafiği analizini kullanarak, Kullanıcıların zevkleri ve tercihleri hakkında bilgi toplar.


HotelAdvisor.nete kayıt olmakla Kullanıcı, aynı zamanda, gönderilen reklam mesajlarını da alabileceğini kabul etmiştir.
HotelAdvisor.net, Kullanıcının kişisel verilerini kendi organizasyonu ve ticari ilişkisi dışında bulunan üçüncü kişilere vermez. HotelAdvisor.net, ayrıca, satışlar, müşteriler, veri trafiği hakkında küresel istatistikleri ve Web Sitesinden diğer bilgileri ticari ilişkisi bulunan bu üçüncü taraflara verebilir. Bununla birlikte, bu istatistikler, Kullanıcının kişisel olarak tanımlanmasını mümkün kılacak herhangi bir veri içeremez.
HotelAdvisor.net Web Sitesi, çerezlerin kullanımı kabul eder. Bir çerez, tarayıcının bilgisayarın sabit diskinde depoladığı bir bilgi parçasıdır. HotelAdvisor.net web sitesi dahilindeki dolaşımlarda oluşmuş çerezlerin bir kısmı sabit diskte kaydedilirken bir kısmı ise dolaşım süresince korunur, tarayıcının kapatılması neticesinde silinir. Çerezlerin sabit diskte kayıtlı tutulmasının amacı HotelAdvisor.net web sitesine tekrar girişlere Kullanıcıları tanımlamaktır. Tarayıcıların çoğunluğu çerezlerin kullanımı otomatik olarak kabul eder ama bunu durdurmak için tarayıcının yapilandirmasini degistirmek cogu kez mümkündur. Kullanıcı çerezleri almamayı tercih etse bile, ürün ya da hizmetlerin satın alinması da dahil olmak üzere, Web Sitesindeki hizmetlerin çoğunluğu kullanılabilir.


HotelAdvisor.net Web Sitesinin tüm içeriğinin derlemesi (toplama, düzenleme ve bir araya getirme olarak düşünülür) HotelAdvisor.netin münhasır mülkiyetindedir ve ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır. HotelAdvisor.net Web Sitesinde kullanılan yazılım ile Tedarikçilerine ait olan tüm yazılımlar, ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır.
Bu Web Sitesindeki içeriğin başka şekilde kullanımı, tamamen ya da kısmen çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtılması, aktarılması, daha sonra yayınlanması, sergilenmesi ve/veya temsil edilmesi da dahil olmak üzere kesinlikle yasaklanmıştır. Özellikle, HotelAdvisor.net Web Sitesinde bulunan görüntülerin bu Web Sitesi dışında HotelAdvisor.net ve/veya Tedarikçilerinin açık onayı olmadan tüm kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.
Mücbir nedenlerden (politik, ekonomik nedenler ya da güvenliği etkileyen istikrarsız karmaşa durumu da dahil olmak üzere) dolayı, HotelAdvisor.net tarafından çözülemeyecek beklenmeyen durumlar nedeniyle HotelAdvisor.net aracılığı ile satın alınmış ürün ya da hizmetlerin rezervasyonları, onayları ve/veya gerçekleştirilmesinde sorunlar olursa, ya da üzerinde anlaşılan hükümlerin hiç birine uymak mümkün olmazsa bile, HotelAdvisor.net, bu sorunlar ya da anlaşmaya uymamaktan doğan yasal sorumluluklardan muaftır.


Meşru resmi talepler, mahkeme celpleri veya kararları açısından işbirliğine gitmek, HotelAdvisor.net’in sistemlerini ve müşterilerini korumak veya HotelAdvisor.net’in işletmesi ve sistemlerinin güvenilirliğini ve faaliyetini sağlamak amacıyla, HotelAdvisor.net, Kullanıcı profili bilgileri (isim, elektronik posta adresi, vs.), IP adreslemesi ve trafik bilgileri, kullanım geçmişi ve ilan edilen içerik de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli veya uygun gördüğü bilgilere erişimde bulunabilecek ve bu bilgileri ifşa edebilecektir. HotelAdvisor.netın söz konusu bilgileri ifşa etme hakkı, HotelAdvisor.netin Gizlilik Politikası’nın içerdiği koşullara göre önceliğe sahip olacaktır. Kullanıcılar, üyelikleri süresince meydana gelen Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin tüm haklarını HotelAdvisor.net’e mahfuz ederek, üyeliklerini herhangi bir zamanda iptal etmeye yetkili olduklarını kabul ederler.
HotelAdvisor.net herhangi bir bildirim yapmaksızın veya sorumluluk kabul etmeksizin kurallar ve koşulları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

 

 

İnternet Sitesi Hükümleri, Koşulları ve Bildirimleri (Expedia Partner Oteller İçin)

Bu Sözleşmede kullanılan terimler

"Biz", "bize", "bizim" ve "IAN" terimleri bir Delaware limitet ortaklığı olan IAN.COM L.P. ve/veya bir Nevada limitet şirketi olan Travelscape LLC ("Travelscape") dâhil olmak üzere alt kuruluşlarımız ve bağlı kuruluşlarımız için kullanılmaktadır. "Siz" terimi Web Sitesi'ni ziyaret eden ve/veya bizim ya da müşteri hizmetleri temsilcilerimiz aracılığıyla bu Web Sitesi'nde rezervasyon yaptıran müşteriler için kullanılmaktadır.

 

Bu İnternet Sitesinin Amacı

Bu İnternet Sitesi seyahat bilgileri toplamanız, seyahat ile ilgili mevcut ürün ve hizmetleri belirleyebilmeniz, yasal rezervasyonlar yaptığınız sırada size yardımcı olmak ve ayrıca seyahat tedarikçileri ile iş ilişkileri kurmak için sağlanmaktadır ve bunun dışında herhangi başka bir amaç taşımaz.

Bu Web Sitesi size aşağıda yazılı bulunan bütün hüküm, koşul ve bildirimlerde (topluca "Sözleşme") bir değişiklik yapılmaksızın sizin tarafınızdan kabul edilmesi şartıyla sunulmaktadır. Bu İnternet Sitesine herhangi bir amaçla erişmeniz veya bu İnternet Sitesini kullanmanız durumunda, bu Sözleşmeye bağlı kalacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz. Bu İnternet Sitesinde bulunan seyahat ile ilgili herhangi bir ürün veya hizmet için rezervasyon yaptırmanız durumunda bu Sözleşmenin bunun gibi tüm işlemlerinize uygulanacağını kabul etmiş oluyorsunuz. Lütfen Sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Bu hükümlerin ve şartların tamamını kabul etmiyorsanız lütfen bu İnternet Sitesini kullanmayın.

Bu Sözleşmenin en güncel halini inceleyebilmek için lütfen bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret ettiğinizden emin olun. Bu Sözleşmeyi kendi takdirimize bağlı olarak önceden bildirmeksizin değiştirme ve ayrıca üzerinde değişiklik yapma hakkımızı her zaman saklı tutuyoruz ve bu İnternet Sitesine devamlı erişiminiz veya bu İnternet Sitesini kullanmanız sizin güncellenmiş ya da üzerinde değişiklik yapılmış bu Sözleşmeyi kabul etmiş olduğunuz anlamına gelir.

 

 

 

 

Web Sitesi'nin Kullanımı

Bu Web Sitesi'ni kullanmanızın bir koşulu olarak (i) en az 18 yaşında olduğunuzu; (ii) bağlayıcı bir yasal yükümlülük oluşturacak yasal yetkiye sahip olduğunuzu; (iii) Web Sitesi'ni bu Sözleşme'ye uygun şekilde kullanacağınızı; (iv) bu Web Sitesi'ni sadece kendiniz veya vekaletine sahip olduğunuz biri için yasal rezervasyonlar yapmak amacıyla kullanacağınızı; (v) başkaları adına yaptığınız rezervasyonlar için bütün kural ve kısıtlamalar dâhil olmak üzere geçerli olan hüküm ve koşulları o kişilere bildireceğinizi; (vi) bu Web Sitesi'nde verdiğiniz bütün bilgilerin doğru, kesin, güncel ve eksiksiz olduğunu garanti ediyorsunuz. Herhangi bir kişinin bu İnternet Sitesine erişimini, bununla sınırlı olmamakla beraber bu Sözleşmenin ihlali durumu da dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle engelleme hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

Yasaklı faaliyetler

Bu Web Sitesi'nin içeriği ve kapsadığı bilgilerin (seyahat hizmetlerinin ücretleri ve kullanıma sunulması dâhil ancak bunlarla sınırlı değildir) yanı sıra bu içerik ve bilgilerin sunulmasında kullanılan altyapı bizim veya tedarikçilerimizin ve sağlayıcılarımızın mülkiyetindedir. Bu İnternet Sitesinden rezervasyonunu yaptığınız seyahat veya hizmetler için verilen seyahat planınızın (ve ilgili belgelerin) sınırlı kopyalarını alırken bu kopyayı değiştirmemeyi, çoğaltmamayı, dağıtmamayı, iletmemeyi, sergilememeyi, uygulamamayı, yeniden üretmemeyi, yayınlamamayı, lisanslamamayı, benzerlerini oluşturmamayı veya bu İnternet Sitesinden elde ettiğiniz bilgileri, yazılımları, ürünleri veya hizmetleri satmamayı ya da yeniden satmamayı kabul etmiş olursunuz. Bunlara ek olarak ayrıca:

 1. bu Web Sitesi'ni veya içeriğini ticari bir amaç doğrultusunda kullanmak;
 2. her türlü spekülatif, asılsız veya sahte rezervasyon ya da talep beklentisiyle rezervasyon yapmak;
 3. açık yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir amaç için bu Web Sitesi'ndeki içerik ya da bilgilere her türlü robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçlarla ya da manuel işlemlerle erişmek, bunları izlemek veya kopyalamak;
 4. bu Web Sitesi'ndeki herhangi bir robot engelleme başlığındaki kısıtlamaları ihlal etmek veya bu Web Sitesi'ne erişimi önlemek ya da kısıtlamak için konulan diğer önlemleri atlatmak veya devre dışı bırakmak;
 5. altyapımızda, bize göre, aşırı ve ölçüsüz yük oluşturan veya oluşturabilecek bir harekette bulunmak;
 6. açık yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir amaçla bu web sitesinin herhangi bir kısmına (seyahat hizmetlerini satın alma yolu dâhil ancak bununla sınırlı değildir) derin link vermek veya
 7. önceden yazılı iznimiz olmaksızın bu Web Sitesi'nin herhangi bir bölümünü "çerçevelemek", "aynalamak" veya diğer bir şekilde başka bir web sitesinde kullanmak.
 8.  

Tedarikçi kural ve kısıtlamaları

Seçtiğiniz seyahatle ilgili ürün ve hizmetlerin rezervasyon ve satın alma işlemlerinde ek hüküm ve koşullar geçerli olacaktır. Lütfen bu hükümleri ve şartları dikkatlice okuyun. Vadesi gelmiş ödemelerinizin tamamının yapılması, bilet ücretlerinin, ürünlerin ve hizmetlerin geçerliliği ve kullanımıyla ilgili, tedarikçinin kuralları ve kısıtlamaları da dahil olmak üzere, alışveriş yapmak için seçtiğiniz herhangi bir tedarikçi tarafından yürürlüğe konmuş satın alma hükümlerine ve şartlarına uyacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz.

Belirli hizmetleri ve/veya etkinlikleri sunan bazı tedarikçiler, sundukları hizmete ve/veya etkinliğe dahil olmadan önce kendi sorumluluk reddi bildirimlerini imzalamanızı gerekli görebilirler. Bunun gibi herhangi bir tedarikçinin kurallarının ve kısıtlamalarının herhangi bir ihlali söz konusu olduğunda, durumun rezervasyonunuzun/rezervasyonlarınızın iptaliyle, kuralların geçerli olduğu seyahat ürünü veya hizmetine erişiminizin engellenmesiyle, bu gibi rezervasyonların yapılması sırasında ödenen ücretlerin tarafınızca karşılanmasıyla ve/veya bu gibi kural ihlalleri sonucunda herhangi bir mali zarara maruz kaldığımızda hesabınızı borçlandırmamızla sonuçlanabileceğini anlamış oluyorsunuz.

AB'deki varış noktalarına yapılan seyahatler için Özel Fiyatlı Otel rezervasyonları ve Özel Fiyatlı uçuş ürünleri Travelscape tarafından size sağlanmaktadır.

 

Gizlilik politikası

Uygulamalarımızı anlamak için, bu Web Sitesi'ni kullanımınıza ilişkin bilgiler de içeren güncel Gizlilik Politikamızı okuyun.

 

Fiyatlar

Belirli ülkelerdeki yetkili makamların yerel olarak ödenmesi gereken belirli ek vergiler (turist vergisi vb.) alabileceğini kabul etmiş oluyorsunuz. Bu gibi ek vergileri ödeme sorumluluğu tamamen size aittir.

Aşağıda belirtilen New York Eyaleti ve New York City'deki hizmetlerimizle ilgili vergi yükümlülükleri hariç olmak üzere, geçerli vergi makamlarına ödemek üzere vergi toplamadığımızı kabul ediyorsunuz. Otel tedarikçileri uygun görülen yerlerde vergi tutarlarını bize fatura etmektedirler. Otel tedarikçileri uygulanabilir vergileri ilgili vergi idarelerine iletebilirler. Ön ödemeli otel işlemlerinizde sizden talep ettiğimiz vergi tahsilat ücretleri, odanın kiralanması üzerine otel tedarikçisine ödediğimiz vergilerin (örn. satış ve kullanım, işgaliye, oda vergisi, istihlak vergisi, katma değer vergisi vs.) tahmini değerini temsil etmektedir. Bu masraflar ilgili vergi idarelerine iletilmek üzere sizden alınan vergilerin bir toplamını temsil etmez. Otel tedarikçilerine ödediğimiz gerçek vergi tutarları vergi oranlarına, vergilendirmeye vs. bağlı olarak vergi tahsilat ücretinden farklı olabilir. geçerli olan vergi tahsilat ücretine, fiyatlara, vergilendirilebilirliğe vb. göre değişkenlik gösterebilir. Size sunduğumuz rezervasyon hizmetinin bedeli ödeme bilgilerinde yer almaktadır. Hizmet ücretlerimiz otel rezervasyonu tutarına ve türüne göre değişir.

IAN, müşterimizin seyahat rezervasyonlarını birlikte gerçekleştirdiğimiz tedarikçilerle bir satış ortaklığı faaliyeti göstermemektedir. Vergilendirilebilirlik ve uygun vergi oranı konuma bağlı olarak yüksek değişkenlik göstermektedir.

New York City'deki otel konaklamaları için, hem otel tarafından alınan oda kirası hem de hizmetlerimiz için bizim aldığımız tutar üzerinden New York Eyaleti satış vergileri ve New York City otel işgaliye vergileri alınır. New York City dışında, New York Eyaletindeki otel konaklamaları için, hem otel tarafından alınan oda kirasının hem de hizmetlerimiz için bizim aldığımız tutar üzerinden New York Eyaleti satış vergileri alınır. Ayrıca, New York City dışında, New York Eyaletindeki otel konaklamaları için, otel tarafından alınan oda kirası üzerinden hesaplanan verginin karşılığını almak için vergi tahsilat ücretleri alınır. New York Eyaletindeki otel konaklamalarında hizmet ücreti alınmaz. New York Eyaleti ve New York City vergi kayıt sertifikaları ve numaraları aşağıda verilmektedir. New York Eyaleti ve New York City hizmetlerimizi vergilendirmek için yasalarında değişiklik yapmıştır ve bu ek vergilerden haberdar olmanızı gerektirmektedir.

 

Ön ödemeli otel rezervasyonları

IAN'ın kurumsal ortağı olan Travelscape, oteller ile, belirli oda fiyatlarının ön pazarlığını yapar. İnternet sitesinde görüntülenen oda fiyatının yanı sıra vergi tahsilat ücretleri ve hizmet bedellerini içeren toplam rezervasyon fiyatından rezervasyon yapmak üzere IAN'ı yetkilendirmiş oluyorsunuz. Toplam rezervasyon fiyatı için, Travelscape tarafından, kredi kartınızdan ödeme alınmasını kabul etmiş oluyorsunuz.

Ön ödemeli otel rezervasyonunuzu iptal edebilir veya değiştirebilirsiniz ancak sizden, otel rezervasyonu için geçerli olan kurallarda ve kısıtlamalarda belirtilen, iptal veya değişim bedeli alınır. Rezervasyon yaptığınız otelde uygulanan iptal kurallarında belirtilen, otellere göre değişiklik gösteren süre (genellikle 24-72 saat arası) dolmadan önce rezervasyonunuzu iptal etmezseniz veya değiştirmezseniz uygulanabilir gecelik fiyatları, vergi tahsilat ücretlerini ve hizmet bedellerini ödemeniz söz konusu olabilir. Rezervasyonunuzun ilk gecesinde otele giriş yapmamanız ve rezervasyonunuzda bulunan takip eden gecelerde giriş yapmanız durumunda rezervasyonunuzun iptal edilmemesi için, rezervasyonunuzla ilgili değişiklikleri, rezervasyonunuzun ilk gecesinden daha sonra olmamak şartıyla bize onaylatmalısınız. Hiç giriş yapmama veya erken çıkış yapma durumları için geri ödeme talebinizi çıkış tarihinden sonraki 60 gün içerisinde yapmalısınız.

Sizden kaynaklanan herhangi bir iptal ve değişiklik bedelini ödemeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Belirli durumlarda, bazı rezervasyonlar, otel rezervasyonu kurallarında ve kısıtlamalarında belirtildiği şekilde, yapıldıktan sonra değiştirilemez veya iptal edilemez. Ön ödemeli otel rezervasyonlarınız sırasında yürürlükte olan hükümlere ve şartlara bağlı kalacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz.

 

Seyahat destinasyonları

Uluslararası destinasyonlar da dâhil olmak üzere, seyahatlerin çoğunun kazasız tamamlanmasına rağmen belirli destinasyonlara yapılacak seyahatler diğerlerine göre daha büyük risk içerebilir. Yolculara, kendi devletleri tarafından bildirilen seyahat yasaklarını, uyarıları, duyuruları ve tavsiyeleri, özellikle uluslararası varış noktalarına seyahat ederken, rezervasyon yapmadan önce incelemeleri için ısrar ediyoruz.

BELİRLİ VARIŞ NOKTALARINA SEYAHAT SATIŞI OLANAĞI SUNARKEN BU GİBİ NOKTALARA SEYAHAT ETMENİN TAVSİYE EDİLEBİLİR VE RİSKSİZ OLDUĞUNU BEYAN VEYA GARANTİ ETMİYORUZ VE BU GİBİ VARIŞ NOKTALARINA YAPILAN SEYAHATLERİN ZARAR VE KAYIPLARLA SONUÇLANMASINDAN SORUMLU DEĞİLİZ.

 

Sorumluluk reddi

BU WEB SİTESİ'NDE YAYINLANAN BİLGİLER, YAZILIM, ÜRÜNLER VE HİZMETLER YANLIŞLIKLAR YA DA FİYATLANDIRMA HATALARI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE HATALAR İÇERİYOR OLABİLİR. ÖZELLİKLE IAN VE ALT KURULUŞLARI İLE BAĞLI KURULUŞLARI ("IAN GRUP ŞİRKETLERİ") VE SEYAHAT ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TANITIMINI YAPAN BAĞLI, ORTAK MARKALI VE/VEYA BAĞLANTILI WEB SİTE ORTAKLARI (TOPLUCA, "IAN'A BAĞLI KURULUŞLAR") BU SİTEDE YAYINLANAN VE ÇOĞU İLGİLİ TEDARİKÇİLER TARAFINDAN VERİLEN VE OTELİN, HAVA, DENİZ VE KARA SEYAHATİNİN VE DİĞER SEYAHAT ÜRÜNLERİNİN TANIMI VE BUNLARLA İLGİLİ BİLGİLERİN (FİYATLANDIRMA, FOTOĞRAFLAR, OTEL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ, GENEL ÜRÜN TANIMLARI VS. DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) DOĞRULUĞU HAKKINDA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ VE BUNLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ HATAYA VEYA YANLIŞ YA DA EKSİK BİLGİYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKTEN FERAGAT EDER. BUNUN YANISIRA, İNTERNET SİTESİNDEKİ HERHANGİ BİR FİYATLANDIRMA HATASINI VE/VEYA YANLIŞ BİR FİYAT ÜZERİNDEN YAPILAN, BEKLEMEDE OLAN REZERVASYONLARIN ÜSTÜNDE AÇIKÇA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ. BU GİBİ BİR DURUMDA EĞER MÜMKÜNSE BEKLEYEN REZERVASYONUNUZU DOĞRU FİYAT ÜZERİNDEN DEVAM ETTİRME FIRSATI SUNUYORUZ VEYA REZERVASYONUNUZU CEZA BEDELİ ALMAKSIZIN İPTAL EDİYORUZ.

BU İNTERNET SİTESİNDE GÖRÜNEN OTEL FİYATLARI SADECE GENEL REHBERLİK AMACIYLA SUNULMAKTADIR VE IAN GRUP ŞİRKETLERİ VE IAN'A BAĞLI ŞİRKETLER BU FİYATLARIN DOĞRULUĞUNU GARANTİ ETMEZ. IAN GRUP ŞİRKETLERİ, IAN'A BAĞLI ŞİRKETLER VE BU ŞİRKETLERİN KENDİ TEDARİKÇİLERİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN VE HİZMETLERİN MEVCUT OLMASI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİRLER. IAN GRUP ŞİRKETLERİ, IAN BAĞLANTILI ŞİRKETLERİ VE/VEYA BU ŞİRKETLERİN TEDARİKÇİLERİ BU İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDE HER ZAMAN GELİŞTİRMELER VE/VEYA DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRLER.

IAN GRUP ŞİRKETLERİ, IAN'A BAĞLI FİRMALAR VE ONLARIN KENDİ TEDARİKÇİLERİ HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN BU İNTERNET SİTESİNDE BULUNAN BİLGİLERE, YAZILIMLARA, ÜRÜNLERE VE HİZMETLERE İLİŞKİN HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAMAKTADIRLAR VE HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN VEYA HİZMETİN BU İNTERNET SİTESİ İÇERİĞİNE DAHİL EDİLMİŞ OLMASI VEYA BU İÇERİĞİN BU İNTERNET SİTESİNDE SUNULUYOR OLMASI IAN GRUP ŞİRKETLERİNİN VEYA IAN'A BAĞLI ŞİRKETLERİN BU GİBİ ÜRÜNLERİ DESTEKLEDİKLERİNİ VEYA TAVSİYE ETTİKLERİNİ GÖSTERMEZ. SÖZ KONUSU TÜM BİLGİLER, YAZILIM, ÜRÜNLER VE HİZMETLER HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. IAN GRUP ŞİRKETLERİ, IAN'A BAĞLI ŞİRKETLER VE BU ŞİRKETLERİN KENDİ TEDARİKÇİLERİ BU İNTERNET SİTESİNİN, BU İNTERNET SİTESİNİN SUNUCULARININ VEYA IAN GRUP ŞİRKETLERİNDEN, IAN'A BAĞLI ŞİRKETLERDEN VE/VEYA BU ŞİRKETLERİN KENDİ TEDARİKÇİLERİNDEN GÖNDERİLEN EPOSTALARIN VİRÜS VEYA BAŞKA ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMESİ DURUMU İLE İLGİLİ GARANTİ VERME SORUMLULUĞUNU REDDEDER. IAN GRUP ŞİRKETLERİ, IAN'A BAĞLI ŞİRKETLER VE BU ŞİRKETLERİN KENDİ TEDARİKÇİLERİ KASTEDİLEN TÜM TİCARETE UYGUNLUK, MEMNUNİYET KALİTESİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ÜNVAN VE İHLAL GARANTİLERİ VE ŞARTLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU BİLGİLERLE, YAZILIMLARLA ,ÜRÜNLERLE VE HİZMETLERLE İLGİLİ TÜM GARANTİLERİN VE ŞARTLARIN SORUMLULUĞUNU REDDEDER.

HAVAYOLU TAŞIMACILARI, OTELLER VE BU İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN SEYAHAT VEYA BAŞKA HİZMETLER SAĞLAYAN DİĞER TEDARİKÇİLER BAĞIMSIZ TARAFLARDIR VE IAN GRUP ŞİRKETLERİNİN VEYA IAN'A BAĞLI ŞİRKETLERİN TEMSİLCİLERİ VEYA ÇALIŞANLARI DEĞİLDİRLER VE IAN GRUP ŞİRKETLERİ İLE IAN'A BAĞLI ŞİRKETLER BUNUN GİBİ HERHANGİ BİR TEDARİKÇİNİN EYLEMLERİNDEN, HATALARINDAN, GÖREVLERİNİ EKSİK OLARAK YERİNE GETİRMELERİNDEN, BEYANLARINDAN, GARANTİLERİNDEN, İHLALLERİNDEN VE İHMALLERİNDEN VEYA KİŞİSEL YARALANMALARDAN, ÖLÜMDEN, MÜLKE GELEN ZARARLARDAN YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DİĞER ZARARLARDAN VE MASRAFLARDAN SORUMLU TUTULAMAZLAR. IAN GRUP ŞİRKETLERİ VE IAN'A BAĞLI ŞİRKETLER, DOĞRUDAN KONTROLÜ ALTINDA OLMAYAN GECİKMELERDEN, İPTALLERDEN, FAZLA REZERVASYONLARDAN, GREVLERDEN, MÜCBİR SEBEPLERDEN YA DA DİĞER NEDENLERDEN DOLAYI OLUŞAN GECİKMELERDEN DOLAYI HİÇBİR GERİ ÖDEME YAPMAZ VE HERHANGİ BİR EK MASRAFTAN, GÖREVİN EKSİK OLARAK YERİNE GETİRİLMESİNDEN, GECİKMELERDEN, VARIŞ NOKTASI DEĞİŞİKLİĞİNDEN VEYA DEVLETİN YA DA YETKİLİ MAKAMLARIN EYLEMLERİNDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

HİÇBİR DURUMDA IAN GRUP ŞİRKETLERİ, IAN'A BAĞLI ŞİRKETLER, VE/VEYA BU ŞİRKETLERİN KENDİ TEDARİKÇİLERİ İHMAL, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, KATI SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR PRENSİP TEMEL ALINMIŞ DA OLSA VE IAN GRUP ŞİRKETLERİ, IAN'A BAĞLI ŞİRKETLER VE/VEYA BU ŞİRKETLERİN KENDİ TEDARİKÇİLERİ BUNDAN HABERDAR EDİLMİŞ DAHİ OLSALAR BU İNTERNET SİTESİNE ERİŞMENİZ, BU İNTERNET SİTESİNİ GÖRÜNTÜLEMENİZ YA DA SİTEYE ERİŞİMDE SİTEYİ GÖRÜNTÜLEMEDE YA DA SİTEYİ KULLANMADA YAŞADIĞINIZ GECİKME YA DA BAŞARISIZLIK NEDENİYLE (BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE BU İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANAN GÖRÜŞLERE GÜVENMENİZ; BU İNTERNET SİTESİNDEN ALINAN BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ, BİLGİLER, YAZILIMLAR, BAĞLANTILI SİTELER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER; VE BUNLARIN DIŞINDA BU İNTERNET SİTESİNE ERİŞMEK VE BU İNTERNET SİTESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK VE KULLANMAK DA DAHİL) DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZA GEREKTİREN, TESADÜFİ, ÖZEL YA DA ÖNEMLİ HERHANGİ BİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZLAR.

Yukarıdaki sınırlamalara karşın IAN Grup Şirketleri, IAN'a Bağlı Şirketler veya bu şirketlerin kendi tedarikçileri yukarıda açıklanan durumların herhangi birinin gerçekleşmesiyle bağlantılı olarak açığa çıkan herhangi bir kayıptan ve zarardan sorumlu bulunurlarsa, IAN Grup Şirketleri'nin, IAN'a Bağlı Şirketler'in ve/veya bu şirketlerin kendi tedarikçilerinin sorumlulukları hiçbir durumda toplamda, (a) IAN veya IAN Grup Şirketlerine İnternet Sitesi üzerinde yaptığınız işlemle bağlantılı olarak ödediğiniz hizmet bedelini veya (b) Yüz ABD Doları'nı(US 100,00$) veya yerel para birimi cinsinden buna karşılık gelen tutarı aşamaz.

Sorumluluk sınırlaması taraflar arasındaki risk paylaşımını yansıtır. Bu bölümde belirtilen sınırlamalar, bu hükümlerde belirtilen sınırlı çözümlerin esas amacını gerçekleştirememesi durumunda da geçerliliğini koruyacaktır ve bu hükümler uygulanacaktır. Bu hükümlerle sağlanan sorumluluk sınırlamaları IAN Grup Şirketleri'nin, IAN'a Bağlı Şirketlerin ve/veya onların kendi tedarikçilerinin lehine olarak sağlanmaktadır.

 

Tazminat

IAN Grup Şirketlerini, IAN'a Bağlı Kuruluşları ve/veya ilgili tedarikçilerini ve bu firmaların görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini her tür iddia, dava hakkı veren neden, talep, tazminat, kayıp, zarar, para cezası, ceza ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte her türde makul yasal ve muhasebe ücretlerini de kapsayan diğer masraf ve giderlere karşı şu nedenlerden doğabilecek sonuçlardan dolayı savunmayı ve tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz:

 1. bu Sözleşme'yi veya burada referans gösterilen dokümanları ihlal etmeniz;
 2. herhangi bir yasayı ya da üçüncü tarafın hakkını ihlal etmeniz veya
 3. bu Web Sitesi'ni kullanmanız.
 4.  

Üçüncü taraf sitelerine bağlantılar

Bu Web Sitesi IAN Grup Şirketleri dışındaki taraflarca işletilen web sitelerine köprüler içerebilir. Bu köprüler sadece size bilgi vermek amacıyla sunulmaktadır. Bunun gibi internet sitelerini kontrol etmiyoruz ve bunun gibi internet sitelerinin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından ya da diğer uygulamalarından sorumlu değiliz. Ayrıca seçtiğiniz bağlantıların veya indirdiğiniz yazılımların (bu İnternet Sitesinden veya başka internet sitelerinden) virüs, kurtçuk, truva atı, bozukluk veya zararlı olabilecek diğer yazılımlar içerip içermediği ile ilgili önlem almak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu gibi internet sitelerine bağlantı veriyor olmamız, bu gibi internet sitelerindeki içeriği onayladığımız veya bu internet sitelerinin yöneticileriyle ortaklık kurduğumuz anlamına gelmez.

 

Bu web sitesinde bulunan yazılımlar

Bu Web Sitesi'nden indirilmek üzere sunulan her türlü yazılımın ("Yazılım") telif hakkı IAN Grup Şirketlerine ve/veya kendi tedarikçilerimize aittir. Yazılım'ı kullanımınız, bu Yazılım ile birlikte verilen veya içinde bulunan, varsa, son kullanıcı lisans sözleşmesi ("Lisans Sözleşmesi") hükümlerine tabidir. Lisans Sözleşmesi koşullarını kabul etmediğiniz sürece Lisans Sözleşmesi ile birlikte gelen veya Lisans Sözleşmesi içeren Yazılımı bilgisayarınıza kurmamalı veya kullanmamalısınız. Bir Lisans Sözleşmesi içermeyen herhangi bir Yazılım için bir kullanıcı olarak size, buradaki hükümlere ve şartlara uygun olarak ve başka hiçbir amaca yönelik olmaksızın bu İnternet Sitesini görüntüleyebilmek ve ayrıca kullanabilmek amacıyla kullanacağınız, Yazılımlar için sınırlı, kişisel, devredilemez bir lisans veriyoruz.

Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tüm HTML kodları ve Active X denetimleri de dahil olmak üzere bu İnternet Sitesinde bulunan tüm Yazılımların IAN Grup Şirketleri'ne ve/veya kendi tedarikçilerine ait olup telif yasaları ve uluslararası anlaşma şartlarıyla korunduğuna dikkat ediniz. Yazılımların her türlü yeniden üretimi ve yeniden dağıtımı açıkça yasaklanmış olup bu durum kamu hukuku ve ceza hukuku kapsamında bulunan önemli yaptırımlarla sonuçlanabilir. Bunu ihlal edenler olabilecek en yüksek kapsamda dava edilecektir.

YUKARIDAKİLERLE SINIRLANDIRILMAKSIZIN, DAHA FAZLA YENİDEN ÜRETİM VEYA YENİDEN DAĞITIM YAPMAK AMACIYLA YAZILIMIN HERHANGİ BAŞKA BİR SUNUCUYA VEYA KONUMA KOPYALANMASI AÇIKÇA YASAKLANMIŞTIR. EĞER BİR GARANTİ VERİLECEKSE, YAZILIM SADECE LİSANS SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİYLE GARANTİ KAPSAMINA ALINMIŞTIR.

 

Kur çevirici

Döviz kurları kamuya yapılan çeşitli duyurular esasına dayanır ve yalnızca yol gösterici olarak kullanılmalıdır. Bu kurlar doğrulanmamıştır ve kesin değildir; gerçek kurlar farklı olabilir. Kur fiyatları her gün güncellenmemektedir. Döviz fiyatının güncellendiği günü görebilmek için döviz dönüştürücüsü üzerindeki tarihi kontrol etmeniz önerilir. Bu uygulama ile sağlanan bilginin doğru olduğuna inanılmaktadır, IAN Grup Şirketleri ve/veya kendi tedarikçilerimiz bunun gibi bir doğruluğu garanti etmez. Bu bilgiyi finansal amaçla kullanırken, bu döviz fiyatlarının doğruluğunu kontrol etmek için nitelikli bir uzmandan yardım almanızı öneririz. Bu bilgiyi kişisel kullanımınız dışındaki amaçlar için kullanma yetkisi vermiyoruz ve bu bilgileri ticari amaçlarla yeniden satmanız, yeniden yaymanız ve kullanmanız açıkça yasaklanmıştır.

 

Telif Hakkı ve Ticari Marka bildirimleri

Bu Web Sitesi'nin tüm içeriği: ©2011 IAN.com. L.P. Tüm hakları saklıdır. IAN.com L.P., IAN.com L.P.den başka taraflarca işletilen web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. "IAN", "EAN" ve "Travelnow", IAN.com L.P.nin ya da ABD ve/veya diğer ülkelerdeki IAN Grup Şirketlerinin tescilli ticari ya da ticari markalarıdır. Bahsi geçen diğer logolar ve ürün veya şirket isimleri kendi sahiplerinin ticari markaları olabilirler.

 

Genel

Bu Web Sitesi bir ABD kuruluşu tarafından işletilmektedir ve bu Sözleşme ABD Washington Eyaleti yasalarınca yönetilmektedir. Böylelikle, bu İnternet Sitesini kullanmaktan dolayı oluşan ihtilaflar için Washington ABD'de bulunan King idari bölgesinin tüm yargı idarelerinin ve mahkemelerinin kararlarını kabul etmiş oluyorsunuz. Bu İnternet Sitesinin, bununla sınırlı olmamakla birlikte bu paragraf da dahil olmak üzere bu hükümlerin ve şartların tüm koşullarını yürürlüğe koymayan yargı idarelerinde kullanımı, yetkisiz kullanım kapsamına girer.

Bu Sözleşmenin ve bu İnternet Sitesini kullanmanın bir sonucu olarak sizin ile IAN Grup Şirketlerinin arasında hiçbir ortak girişim, ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi bulunmadığını kabul etmiş oluyorsunuz.

Bu Sözleşmeye uygun olarak hareket etmemiz mevcut yasalara ve yasal süreçlere bağlı olup bu Sözleşmede yer alan hiçbir madde yasal yaptırımlar uygulama hakkımızı veya bu İnternet Sitesini kullanımınız ya da bu gibi bir kullanım sırasında sağlanan veya tarafımızca toplanan bilgilere ilişkin diğer idari veya yasal taleplerimizi ya da gereksinimlerimizi sınırlandırmaz. Uygulanabilir yasaların izin verdiği çerçevede, bu İnternet Sitesine erişmenizden veya bu İnternet Sitesini kullanmanızdan doğan veya bunlarla ilgili olarak oluşan hak taleplerinizi ve şikayetlerinizi, böyle bir hak talebinin ve şikayetin ortaya çıkması veya gerçekleşmesinden itibaren 2 yıl içerisinde ileteceğinizi aksi takdirde bu hak talebinin ve şikayetin geri dönüşümsüz olarak reddedileceğini kabul etmiş oluyorsunuz.

Bu Sözleşmenin herhangi bir bölümünün geçersiz, yasadışı ve yaptırımları uygulanamaz olarak kabul edilmesi geriye kalan koşulların geçerliliğini, yasallığını ve yaptırımlarının uygulanabilirliğini hiçbir şekilde etkilemez veya bu koşulların zarar görmesine sebep olmaz. Bu Sözleşme koşullarının herhangi birini yerine getirme konusunda herhangi bir zamanda başarısız olmamız veya gecikmemiz, aynı koşula/koşullara veya diğer koşula/koşullara ilişkin haklarımızı gelecekte de yürürlükten kaldırmaz.

Bu Sözleşme (ve burada referans olarak verilen tüm diğer hükümler ve şartlar) sizinle bizim aramızda bu İnternet Sitesiyle ilgili tüm sözleşmeyi oluşturur ve bu İnternet Sitesine ilişkin, önceden veya eş zamanlı olarak yapılan elektronik, sözel ya da yazılı tüm iletişimin ve tekliflerin yerine geçer. Bu Sözleşmenin basılı kopyasının ve elektronik formda verilen herhangi bir bildirimin, bu Sözleşme temel alınarak veya bu Sözleşmeyle ilgili olarak yürütülen hukuki ve idari işlemlerde, orijinal hali basılı formda düzenlenmiş olan ve basılı olarak saklanan diğer iş evrakları ve iş kayıtları ile aynı kapsam ve şartlara tabi olduğu kabul edilmelidir.

Bu İnternet Sitesinde bahsi geçen farazi şirket isimleri, ürünler, kişiler, karakterler ve/veya bilgiler herhangi bir gerçek şahsı, şirketi, ürünü veya etkinliği temsil etme amacı taşımaz.

Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır.

 

Seyahat Hizmeti Satıcısı

Travelscape aşağıda listelenmiş olan eyaletlerin her birinde kayıtlı olan bir seyahat satıcısıdır:

 • Kaliforniya kayıt numarası: 2083930-50
 • Florida kayıt numarası: ST36407
 • Iowa kayıt numarası: 677
 • Nevada kayıt numarası: 20020759
 • Washington kayıt numarası: 602-617-174

IAN.com L.P. aşağıda listelenmiş olan eyaletlerin her birinde kayıtlı olan bir seyahat satıcısıdır:

 • Kaliforniya kayıt numarası: 2083957-50
 • Florida kayıt numarası: ST-36671
 • Iowa kayıt numarası: 865
 • Nevada kayıt numarası: 20070016

Kaliforniya'da seyahat satıcısı olarak kayıtlı olmak eyalet onayının yürürlükte olduğunu göstermez.

Nevada'da kayıtlı olan bir seyahat satıcısına seyahat hizmeti veya bir tatil sertifikası almak için ödeme yaptıysanız ve bu işlemden dolayı mali zararlara maruz kaldıysanız Tazmin Fonu'ndan ödeme alma hakkı elde etmiş olabilirsiniz.

Tazmin Fonu kapsamındaki haklarınız ve Tazmin Fonu'na para iadesi talebinde bulunmak ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki adreslerde bulunan Nevada Eyaleti Ticaret ve Sanayi Odası Tüketici İşleri Bölümü ile temasa geçebilirsiniz:

Güney Nevada:
1850 East Sahara Avenue
Suite 101
Las Vegas, Nevada 89104

Telefon: (702) 486-7355
Faks: (702) 486-7371
ncad@fyiconsumer.org

Kuzey Nevada:
4600 Kietzke Lane
Building B, Suite 113
Reno, Nevada 89502

Telefon: (775) 688-1800
Faks: (775) 688-1803

 

New York Eyaleti Vergi Kaydı:

New York Eyaleti satış vergileri ve New York City işgaliye vergileri, uygulanabilen yerlerde, otel konaklama ücretine yansıtılır. Travelscape üzerine kayıtlı olan New York satış vergisi satıcı kayıt numarası 880392667 ve New York City otel işgaliye vergisi kayıt numarası 033960'tır.

Ek bilgi için lütfen buraya tıklayın:
New York State Certificate of Authority
New York City Certificate of Authority

3 Ağustos 2011'de revize edilmiştir.

©2011 IAN.COM. L.P. Tüm hakları saklıdır.

 

;
Conversation via Whatsapp
905385446400
Ers Tour | Call Center
Click To Call
TOTAL